ZAKRES USŁUG

Określanie wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Przedmiot wyceny:

 • nieruchomość niezabudowana (grunty budowlane, grunty rolne)
 • nieruchomość zabudowana (budynki mieszkalne, biurowe, handlowe, usługowe, produkcyjne, magazynowe)
 • lokal mieszkalny
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • lokal użytkowy

Cel wyceny:

 • ustalenie ceny kupna/sprzedaży
 • ustalenie wartości przedmiotu spadku/darowizny
 • podział majątku
 • opłaty planistyczne/adiacenckie
 • ustalenie wartości odszkodowania za wywłaszczenie
 • zabezpieczenie wierzytelności banku