Wycena Nieruchomości - Małgorzata Drobna

Wycena do kredytu

Ustalenie rzeczywistej wartości nieruchomości, która ma być zabezpieczeniem kredytu.

Rzeczoznawca majątkowy

Wycena do kredytu

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Wycena nieruchomości do kredytu to procedura oceny wartości nieruchomości, która jest wymagana przez banki lub inne instytucje finansowe przy udzielaniu kredytu hipotecznego. Proces ten ma na celu ustalenie rzeczywistej wartości nieruchomości, która ma być zabezpieczeniem kredytu.

Wycena jest przeprowadzana przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego, który opracowuje operat szacunkowy na podstawie różnych parametrów, takich jak lokalizacja nieruchomości, jej stan techniczny, powierzchnia, standard wykończenia, stan prawny nieruchomości.

Dokumentacja z wyceny jest ważnym składnikiem wniosku kredytowego i pomaga bankowi w podjęciu decyzji o przyznaniu kredytu oraz o wysokości udzielanego finansowania. Banki zwykle wymagają, aby wartość nieruchomości była wyższa niż kwota kredytu, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności kredytobiorcy.

W przypadku, kiedy wycena wykaże, że wartość nieruchomości jest niższa niż kwota wnioskowanego kredytu, bank może nie przyznać finansowania na oczekiwanych warunkach, co może skutkować koniecznością znalezienia dodatkowego zabezpieczenia kredytu lub zwiększenia wysokości wkładu własnego.

Ustalenie ceny kupna/sprzedaży

Ustalenie wartości nieruchomości na potrzeby kupna lub sprzedaży.

Ustalenie zmiany wartości nieruchomości dla ustalenia opłaty planistycznej

Określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia wysokości należnych opłat związanych z wprowadzeniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ustalenie wartości przedmiotu spadku/darowizny

Ustalenie wartości rynkowej danej nieruchomości, która ma być przekazana w ramach dziedziczenia lub darowizny.

Masz jakieś pytania?