Wycena Nieruchomości - Małgorzata Drobna

Opłaty planistyczne / adiacenckie

Określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia wysokości należnych opłat związanych z wprowadzeniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rzeczoznawca majątkowy

Opłaty planistyczne

Opłaty planistyczne

Wycena nieruchomości na potrzeby ustalenia opłat planistycznych jest procesem określania wartości nieruchomości w celu ustalenia wysokości należnych opłat związanych z wprowadzeniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Opłata planistyczna lub inaczej renta planistyczna naliczana jest w przypadku zbycia nieruchomości w ciągu 5 lat od wejścia w życie/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a podstawą jej nałożenia jest wzrost wartości nieruchomości w skutek zajścia wyżej wymienionych zmian. Maksymalna wysokość tej opłaty to 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Proces wyceny w tym kontekście polega na porównaniu wartości danej nieruchomości przed i po wprowadzeniu zmian w planie zagospodarowania.

Wycena do kredytu

Ustalenie rzeczywistej wartości nieruchomości, która ma być zabezpieczeniem kredytu.

Ustalenie ceny kupna/sprzedaży

Ustalenie wartości nieruchomości na potrzeby kupna lub sprzedaży.

Ustalenie wartości przedmiotu spadku/darowizny

Ustalenie wartości rynkowej danej nieruchomości, która ma być przekazana w ramach dziedziczenia lub darowizny.

Masz jakieś pytania?