Wycena Nieruchomości - Małgorzata Drobna

Ustalenie ceny kupna lub sprzedaży

Ustalenie wartości nieruchomości na potrzeby kupna lub sprzedaży.

Rzeczoznawca majątkowy

Ustalenie ceny kupna lub sprzedaży

Ustalenie ceny kupna lub sprzedaży

Wycena nieruchomości na potrzeby kupna lub sprzedaży to proces oszacowania wartości rynkowej nieruchomości, mający na celu ustalenie ceny, za jaką nieruchomość mogłaby zostać sprzedana lub zakupiona na wolnym rynku. Jest to kluczowy element transakcji kupna-sprzedaży, ponieważ zapewnia zarówno kupującemu, jak i sprzedającemu realistyczną i obiektywną podstawę do negocjacji ostatecznej ceny.

Dlaczego wycena jest ważna?

  1. Dla sprzedającego: Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości pomaga ustalić realistyczną cenę wyjściową, co może przyspieszyć proces sprzedaży.

  2. Dla kupującego: Daje możliwość sprawdzenia czy cena zakupu jest sprawiedliwa i odpowiada wartości rynkowej nieruchomości, tym samym minimalizując ryzyko przepłacenia.

Jak przebiega wycena?

Proces wyceny przeprowadzany jest przez profesjonalnego rzeczoznawcę majątkowego, który bierze pod uwagę różne aspekty nieruchomości, takie jak:

  • Lokalizacja i otoczenie
  • Cechy fizyczne nieruchomości
  • Standard i kondycja techniczna
  • Dostępność infrastruktury i usług
  • Prawne uwarunkowania nieruchomości

Rzeczoznawca, bazując na swojej wiedzy i dostępnych danych, sporządza operat szacunkowy, który przedstawia szacowaną wartość rynkową nieruchomości. Operat ten jest dokumentem, na którym zarówno kupujący, jak i sprzedający mogą opierać swoje decyzje dotyczące ceny transakcyjnej.

Podsumowanie

Wycena nieruchomości na potrzeby kupna lub sprzedaży jest istotnym narzędziem, które pomaga w określeniu jej wartości rynkowej, stanowiąc solidną podstawę do negocjacji cenowych i zapewniając transparentność transakcji. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy transakcja wiąże się z dużym zaangażowaniem finansowym.

Wycena do kredytu

Ustalenie rzeczywistej wartości nieruchomości, która ma być zabezpieczeniem kredytu.

Ustalenie zmiany wartości nieruchomości dla ustalenia opłaty planistycznej

Określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia wysokości należnych opłat związanych z wprowadzeniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ustalenie wartości przedmiotu spadku/darowizny

Ustalenie wartości rynkowej danej nieruchomości, która ma być przekazana w ramach dziedziczenia lub darowizny.

Masz jakieś pytania?