Wycena Nieruchomości - Małgorzata Drobna

Ustalenie wartości przedmiotu spadku / darowizny

Ustalenie wartości rynkowej danej nieruchomości, która ma być przekazana w ramach dziedziczenia lub darowizny.

Rzeczoznawca majątkowy

Ustalenie wartości przedmiotu spadku / darowizny

Ustalenie wartości przedmiotu spadku/darowizny

Wycena nieruchomości na potrzeby spadku lub darowizny to proces ustalania wartości rynkowej danej nieruchomości, która ma być przekazana w ramach dziedziczenia lub darowizny. Jest to niezbędne dla kilku aspektów prawnych i podatkowych.

W kontekście spadku, wycena nieruchomości może być potrzebna do:

  1. Ustalenia wartości spadku – aby podzielić majątek pomiędzy spadkobierców w sposób sprawiedliwy.
  2. Obliczenia podatku od spadku -po otrzymaniu spadku, spadkobiercy zobowiązaniu są zapłacić podatek od spadku, którego wysokość zależy od wartości otrzymanego majątku. Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę ma bezpośredni wpływ na wysokość podatku.

W przypadku darowizny, wycena nieruchomości służy:

  1. Ustaleniu podstawy opodatkowania – darowizna nieruchomości również podlega opodatkowaniu, a wysokość podatku od darowizny jest obliczana na podstawie wartości rynkowej nieruchomości w momencie jej przekazania.
  2. Dokumentacji prawnej darowizny – wartość nieruchomości często jest wymagana przez notariusza przy sporządzaniu aktu darowizny

W obu przypadkach, wycena wykonana przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego obejmuje kompleksową analizę nieruchomości, w tym jej lokalizację, stan techniczny, stan prawny, a także jej indywidualne cechy fizyczne.

Wycena do kredytu

Ustalenie rzeczywistej wartości nieruchomości, która ma być zabezpieczeniem kredytu.

Ustalenie ceny kupna/sprzedaży

Ustalenie wartości nieruchomości na potrzeby kupna lub sprzedaży.

Ustalenie zmiany wartości nieruchomości dla ustalenia opłaty planistycznej

Określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia wysokości należnych opłat związanych z wprowadzeniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Masz jakieś pytania?